Foreningens historie & arbejde

Foreningens historie & arbejde

Foreningens historie

Dansk Støtteforening for Native American Church, DSNAC, blev etableret i august 2016 med fokus på at støtte NAC’s afdeling i Colorado. Siden 2010 har der hvert år været besøg fra NAC Colorado af en af deres medicinmænd og en ‘fire keeper’. Der er blandt andet blevet afholdt inipi (svedehytter), ceremonier, workshops og foredrag.

Gennem årerne er der også mange, der kommer på stedet her, som har været i Colorado til soldans, vision quest eller anden ceremoni. Det er således en udveksling og et samarbejde, der har eksisteret i mange år og med foreningen er samarbejdet blevet mere organiseret.

Foreningen er udsprunget af Den Anden Virkelighed, der er beliggende på Tuse Næs udenfor Holbæk. Frank Hansen og Hanne Bæk Jørgensen har Den Anden Virkelighed og foreningen har derfor samme adresse. Stedet udgør rammerne for foreningens arbejde. Tipi og inipi rummer de mange ceremonier, ligesom tipien ofte bruges til foredrag, workshop og lignende begivenheder.

Foreningen står for alle arrangementer ledet af ‘native americans’, mens Den Anden Virkelighed afholder andre arrangementer. Flertallet af disse arrangementer tager udgangspunkt i den spirituelle forståelse hos ‘native americans’. Se Den Anden Virkeligheds hjemmeside her.

Foreningens arbejde
Foreningen arbejder med at udbrede kendskabet til NAC’s praksisser, gennem afholdelse af inipi og andre ceremonier med ‘native americans’.

Et grundlæggende formål i NAC’s praksisser omkring ceremonier og inipi er oftest, at den enkelte arbejder med sig selv ved hjælp af naturens elementer. Dette ønsker foreningen at skabe muligheder for.

Vi anser vores samarbejde med NAC som værdifuldt, da vi kan lære meget fra kulturer, hvor spirituel visdom og traditioner er videregivet kontinuerligt gennem uendelig mange generationer.

Foreningens arbejde består primært i at arrangere og afholde NAC ceremonier med ‘native americans’. Vi har tæt tilknytning til flere ‘native americans’, der jævnligt kommer og afholder forskellige ceremonier og workshops i løbet af året.