Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

En gang årligt afholder foreningen generalforsamling, hvor alle foreningens medlemmer har mulighed for både at  sætte forslag på dagsordenen og afgive deres stemme ved de punkter på dagsordenen, der skal stemmes om. Det betyder, at man som medlem har en vis indflydelse på foreningens arbejde og den retning foreningen arbejder hen imod. På generalforsamlingen informeres desuden om bestyrelsens arbejde i det forgangne år.