Bestyrelsen

Bestyrelsen

Dansk Støtteforening for Native American Church, DSNAC, har en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer samt en suppleant. Som bestyrelsesmedlem bliver man valgt for en 2-årig periode af gangen. Det er muligt at blive genvalgt. Halvdelen af foreningens medlemmer er på valg hvert år for at sikre mest mulig kontinuitet i bestyrelsen.

Da Hanne og Frank bor på stedet, hvor foreningens aktiviteter foregår, er de ikke valgbare. De sidder i bestyrelsen så længe, som de selv ønsker som henholdsvis kasserer og formand/høvding.